سیستم ثبت و گردش نامه - سیاق

سیستم ثبت و گردش نامه

"سیستم ثبت و گردش نامه" راهکاری جهت کاهش گردش فیزیکی کاغذ و گردش اتوماتیک مستندات در سازمان است که با استقرار درست آنها می‌توان علاوه بر نظم، در مسیر بهره‌وری بیشتر سازمان گام‌های موثری برداشت.

سیستم ثبت و گردش نامه
 • امکان معرفی دبیرخانه‌های مختلف در سازمان
 • امکان تعیین محدوده زمانی- شماره اندیکاتور- فرمت شماره گذاری مستقل و ... برای هر دبیرخانه
 • امکان معرفی انواع محرمانگی نامه مانند عادی – محرمانه و سری و...
 • قابلیت تعریف سطوح دسترسی برای كاربران
 • امکان معرفی انواع فوریت فرم‌ها مانند عادی، فوری، آنی و ...
 • امكان تعریف انواع الگوهای نامه
 • ارائه کارتابل كاری برای هر كاربر با هر پست سازمانی با قابلیت تعریف سطوح دسترسی بر روی پست سازمانی و قابلیت ذخیره تاریخچه کاری هر نفر
 • امكان اسكن و اتصال تصویر نامه و یا هرگونه فایل دیگری به نامه
 • امکان گروه‌بندی دلخواه در کارتابل
 • امکان ارجاع نامه به گروهی از افراد یک واحد سازمانی
 • تعیین روابط مجاز جهت ارسال و ارجاع نامه بین سمت های مختلف
 • قابلیت تهیه پیش نویس نامه و گردش الکترونیکی بین کارکنان
 • قابلیت ارسال یک نامه بصورت ایمیل و فکس(به واسطه ارتباط یکپارچه با OutlookوWin Fax)
 • قابلیت ارتباط یکپارچه و ارائه خروجی به سایر نرم افزارهای Microsoft Office
 • نمایش گردش الکترونیکی نامه یا روند ارجاعات
 • امکان اتصال نامه‌های مرتبط (عطف و پیرو) به یکدیگر
 • یکپارچگی اطلاعات مالی
 • مدیریت تمامی وجوه و اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • جامعیت اطلاعات مالی با امکان استفاده از نسخه وب و ویندوز با وجود پراکندگی جغرافیایی
سیستم ثبت و گردش نامه - سیاق