سیستم خدمات پس از فروش - سیاق

سیستم خدمات پس از فروش

نرم افزار خدمات پس از فروش به عنوان یکی از نرم‌افزارهای حوزه مدیریت ارتباط مشتریان، با طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری و راه‌اندازی قابلیت‌هایی مانند نظرسنجی، ثبت تماس‌های مشترکین و سرویس‌های ویژه مشترکین و... در این راستا کمک شایانی می‌کند.

سیستم خدمات پس از فروش
 • امکان تمدید اعتبار کارت اشتراک
 • ثبت توضیحات سرویس کار و نتیجه اعزام پس از انجام سرویس
 • گزارشات متنوع از عملکرد سرویسکار- سرویس‌های یک سرویسکار – سرویس‌های یک مشتری – سرویس‌های یک منطقه و...
 • سرویس‌های یک محدوده تاریخی – سرویس‌های یک محصول خاص با ترکیب منطقه و تاریخ و سرویسکار و...
 • گزارشات ریالی از حجم و مبلغ و انواع خدمات و ... با ترکیب‌های متنوع
 • امکان استفاده از نما های تحلیلی سیاق در گزارشات و فرم های برنامه و طراحی نماهای تحلیلی با گراف های مختلف
 • امکان طراحی گزارشات متنوع تر به واسطه گزارش‌ساز
 • گروه بندی و ثبت کالاهای تحت پوشش خدمات پس از فروش
 • ثبت پرونده مشتری، صدور کارت اشتراک، تخصیص کالا و تعیین دوره تحت پوشش
 • کنترل و ثبت اعتبار نوع سرویس با سرویسکار
 • امکان ثبت تماس‌های مشترکین و نوع سرویس
 • سیستم نظرسنجی و بازخورد مشتری
 • سیستم تعامل با مشتری یا ارزش‌گذاری مشتریان
 • امکان ثبت هزینه‌های سرویس‌، صدور اسناد حسابداری
 • قابلیت کنترل دریافت و پرداخت‌ها و تسویه و ارتباط با سیستم خزانه
 • فرم مرور سرویس‌ها برای بررسی و مرور عملکرد
 • کنترل و نگهداری اطلاعات مشتریان و سرویس های ارائه شده
 • کنترل کامل روند ارائه خدمات
 • کنترل محدوده زمان مجاز گارانتی
 • گزارشات متنوع بر اساس انواع خدمات، عملکرد و ریالی
سیستم خدمات پس از فروش - سیاق