نرم افزار انبارداری - سیاق

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم های یکپارچه به خصوص در شرکت هایی با فعالیت های تولیدی وبازرگانی مطرح بوده و نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. ارتباط سیستم انبارداری با سایر سیستم ها از قبیل نرم افزار فروش، تدارکات داخلی و نرم افزارهای حوزه صنعتی از طریق دریافت دستورات ورود کالاهای خریداری شده یا خروج کالاهای فروش رفته و همچنین کنترل صحت گردش کالا جهت برآوردن نیازهای این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

نرم افزار انبارداری
 • گروه بندی – طبقه بندی – واحد های مختلف –اعتبار گردش در انبارهای متعدد برای کالا
 • امکان تعریف بارکد و شماره فنی برای هر کالا و قابلیت چاپ بارکد.
 • تعریف داینامیک روالها و پروسه های ورود و خروج کالا بر مبنای همدیگر
 • کنترل مانده پارت نیز مطابق قواعد ایزو
 • قابلیت رزرو کالا در قالب درخواستهای خروج،رزرو از فروش و رزرو از تولید می باشد.
 • تعریف فرمول مونتاژ کالا و کالای مشابه
 • امکان صدور بارنامه عطف یک یا چند خروج کالا از انبار
 • ارایه گزارشات تحلیلی و نموداری خاص منظوره در قالب نما داده های سیاق
 • شارژ انبار بر اساس مقایسه بین نقطه سفارش و موجودی و دوره تدارک کالای در راه محاسبه شده و به سیستم تدارکات ارسال می شود.
 • انبار انبارگردانی و صدور اتوماتیک اسناد کسر و اضافی انبار
 • وضعیت اسناد انبار به معنی تفکیک و طبقه بندی اسناد انبار به صورت دلخواه انبار دار
 • حسابداری انبار : محاسبات LIFO , FIFO و میانگین و صدور اسناد ریالی انبار
 • امکان صدور اسناد تعدیل ریالی و تعدادی جهت اصلاح گردش های تایید شده قبلی
 • فرمهای مرور و تحلیل گردش کالاهای متنوع جهت اطلاع و گزارش
 • امکان اتصال باسکول و ورود یا خروج عطف اسناد باسکول
 • امکان استفاده از کنترل های جانبی مانند : باسکول - رهگیری کالا - محل فیزیکی کارت ورود و غیره ...
 • استقلال سیستم انبار در عین یکپارچگی با سیستم های تدارکات - فروش - حسابداری
 • کنترل تعدادی گردش کالا برای سیستم های فروش - تدارکات تولید
 • حسابداری دقیق انبار با امکان صدور سند تعدیل منطبق بر استاندارد های حسابداری
نرم افزار انبارداری - سیاق