نرم افزار خزانه داری - سیاق

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر میشود. سیستم خزانه سیاق با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستمها مانند فروش و تدارکات و... رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستمها است.

نرم افزار خزانه داری ریالی
 • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری
 • استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی سیاق و ارایه گزارشات ریز با ماهیتهای خزانه از گردش حساب حسابداری
 • تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی
 • گزارش برآورد وضعیت بانک امکان انتقال و تامین موجودی بین بانکها و تنخواه گردان و صندوق ها و ...
 • هشدار زمان وصول چک ها و کسری بانک و...
 • عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چکها و اسناد باز به سال مالی جدید
 • زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چکها - انواع فرمتها با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک
 • زیر سیستم تنخواه داری
 • قابلیت تعریف تعامل با طرف حسابها یا ارزش گذاری طرف حسابها در کنار قابلیت كنترل اعتبار
 • تفکیک مراحل صدور سند خزانه– قطعی كردن اسناد در خزانه - عامل گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی
 • واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری و...
 • مغایرت گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانك (یا از اینترنت) به شكل فایل متنی یا excel
 • دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت ...
 • امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت های زیر سیستم در قالب حسابداری سه بعدی - مثلا دریافت بابت فاکتور یا ...
 • پوشش کامل نیازهای واحد خزانه
 • چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی
 نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه داری ارزی

موسسات و شرکت هایی که در معاملات خود از ارزهای مختلف استفاده می كنند، باید این ارز را از صندوق و یا حساب ارزی خود به جریان بیندازند. لذا در این مواقع وجود نرم افزار خزانه داری ارزی از ملزومات واجب این سازمان می‌باشد.

 • مدیریت دریافت و پرداخت ارزی
 • مدیریت عملیات چک های ارزی
 • امکان تعریف بانك‌ها و حساب‌های جاری و پس انداز
 • تعریف اجازه دسترسی هر كدام از كابران به هر یک از حسابها یا صندوق‌ها
 • امکان صدور سند تسعیر ارز
 • کنترل گردش چک و شماره چك‌ها به شكل سریالی
 • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی سیستم حسابداری
 • سیستم چاپ چک با تمام فرمت‌های چك‌های بانك‌های رسمی كشور با قابلیت طراحی و اضافه كردن نمونه چاپی چك‌های جدید