پيشخوان كاركنان

با داشتن سيستم پيشخوان كاركنان پرسنل سازمان اين امكان را دارند تا به‌ سادگي بتوانند فعاليت‌هاي معمول و مورد نياز در سازمان مانند بررسي وضعيت ماموريت و مرخصي، كنترل ورود و خروج و... را بدون نياز به تماس با واحدهاي مختلف سازمان انجام دهند و اين فرايندها را تصحيح و كنترل كنند.و اين سيستم جهت تسهيل روند كار بين پرسنل و واحد اداري مي گردد.


امكانات


مزايا